Make your own free website on Tripod.com
DERSSSSMARRRRKET
GERİ İLERİ

SAYILAR -  2


1 .       8 + b < 4 x 3 eşitsizliğinde “a” yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?

            A) 1                           B) 2                             C) 3                             D) 4

  2 .       9 x 7 < 29 + a  eşitsizliğinde “a” yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?

           A) 34                        B) 35                           C) 36                          D) 37

 

3 .       3, 1, 7 rakamlarının her birini bir defa kullanmak koşulu ile yazılabilecek üç basamaklı en büyük tek doğal sayı ile en küçük tek doğal sayı arasındaki fark kaçtır?

            A) 594                    B) 868                         C) 234                        D) 612

 

4 .       0, 9, 4 rakamlarının her birini bir defa kullanmak koşulu ile yazılabilecek üç basamaklı en büyük çift doğal sayı ile en büyük tek doğal sayı arasındaki fark kaçtır?

            A) 315                    B) 45                          C) 27                           D) 534


5 .       72 ÷ 12 ...... 18 x 11 işleminde “......” yere hangi işaretin konması en uygun olur?

           A) <                        B) =                             C) >                             D) Æ

 

6.        0, 2, 3, 4 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı ile en küçük çift doğal sayının toplamı kaçtır?

            A) 6237                B) 6507                     C) 6246                       D) 6354

 

7 .       0, 2, 3, 4 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük çift sayı ile en büyük tek sayı arasındaki fark kaçtır?

            A) 17                    B) 27                         C) 37                           D) 127  

 

8 .       45 > a > 41 eşitsizliğinde “a” yerine yazılabilecek en küçük ve en büyük sayıların toplamı kaç olur?

            A) 84                   B) 85                          C) 86                           D) 87

 

9 .       5, 6, 0, 4 rakamlarının her birini birer kez kullanmak koşulu ile kaç değişik sayı
           yazılabilir?

           A) 24                    B) 18                          C) 16                           D) 12

 

10.       24 ÷ 8 < a – 7    eşitsizliğinde “a” yerine en küçük hangi sayıyı yazabiliriz?

            A) 10                  B) 9                              C) 12                          D) 11  


11.       237385 sayısında kaç tane yüzlük vardır?

            A) 7323              B) 2373                      C) 7385                      D) 3738  

12.       Onlar basamağı 2 olan dört basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

            a) 8888               B) 8909                       C) 9809                      D) 9999

 

13.        Aşağıdakilerden hangisi ardışık iki doğal sayının toplamı olamaz?

             A) 93                   B) 71                           C) 84                           D) 31

 

14.       " abc " üç basamaklı ve en büyük tek doğal sayı olduğunda " a + b + c " işleminin sonucu  en çok kaç olur?

            A) 24                   B) 6                              C) 42                           D) 17

 

15.       " 8m5m7 " beş basamaklı doğal sayısında " m " bir rakam olduğuna göre, " m " ile gösterilen rakamların basamak değerleri toplamı en çok kaç olur?

            A) 9000               B) 909                         C) 9090                      D) 90

 

16.        3k4n7 beş basamaklı doğal sayısında " k " ve " n " birer rakam olup, " k"; en büyük çift doğal sayı, " n "; en küçük tek doğal sayıdır. Buna göre " k " ve"  n "rakamlarının  basamak değerleri farkı kaçtır?

            A) 7900               B) 7990                        C) 9770                     D) 7770

 

17.        1987869 sayısındaki 5'lerin basamak değerleri farkı kaçtır?

            A) 899991            B) 899199                   C) 899911                D) 9887891

 

18.        "a, b, c, d"  birbirinden farklı rakamlardır. Buna göre bu rakamlarla yazılabilen dört basamaklı bir doğal sayının rakamlarının mutlak değerleri toplamı en az  kaç olur?

            A) 1023                B) 6                              C) 24                         D) 5

 

19.        İki çift sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

            A) 111                   B) 2323                       C) 248                     D) 887

   

20.      " y " ve " z " doğal sayılarının çarpımı 24 ise " y  +  z " nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

            A) 14                      B) 25                          C) 11                        D) 10 


21.       7960601  sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri, yüzler
             basamağındaki rakamın basamak değerinin kaç katıdır?
            

            A) 10000               B) 1000                     C) 100                      D) 10

 

22.       5, 9, 0, 6  rakamlarını her defasında birer kez kullanarak yazabileceğimiz en büyük ve en küçük üç basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?

          A) 1472             B) 1371                C) 18706            D) 1471

 

23.      ( 8 x 100000 ) + ( ▲ x 10000 ) + ( 3 x 1000 ) + ( ▲ x 100 ) + ( 2 x 1 ) = 853502
yukarıdaki çözümlemede ▲ bir doğal sayı olduğuna göre ▲ + ▲  işleminin sonucu kaçtır?

         A) 4                   B) 8                      C) 10                   D) 16


24.      83a4a beş basamaklı sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 29 dur. Buna
           göre, "a" rakamlarının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

            A) 7070               B) 707                         C) 77                         D) 7

 

25.         A B

            –B A

              7  ?              işleminde "?" yerine kaç yazılmalıdır?

 

            A) 2                      B) 4                             C) 6                             D) 3

 

26.       8259763 sayısında sayı değeri en küçük ve en büyük olan rakamların toplamı kaçtır?

A) 16                   B) 14                           C) 10                           D) 11

 

27.       " 73737373 "  sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Yedi yüz otuz yedi bin üç yüz yetmiş üç.

            B) Yetmiş milyon üç yüz yetmiş üç bin yedi yüz otuz yedi.

            C) Yetmiş üç milyon yedi yüz otuz yedi bin üç yüz yetmiş üç.

            D) Yedi yüz otuz yedi milyon üç yüz yetmiş üç bin yetmiş üç.

 

28.        " 23490758 " sayısında kaç tane binlik vardır?

             A) 23490               B) 34907                 C) 90758                    D) 349075

 

29.        53942 sayısının hangi basamaklarındaki iki rakamının  yerleri değiştirilirse, sayının  
  değeri 39600 büyür?

             A) Birler – on binler                            B) Onlar – binler

             C) Birler – binler                                  D) Yüzler – on binler

 

30.         A B C

           – B C A

              ?  ?  6             işleminde soru işaretleri yerlerine sırası ile hangi sayılar gelmelidir?

            A) 2, 9                        B) 3, 9                  C) 3, 8                         D) 2, 7

 

30.      Aşağıdakilerden hangisi 81' e  eşit değildir?

            a) 3 x 3 x3 x3                                           b) 100 - 19             
c) ( 10 x 10) - ( 50 - 11 )                         d) ( 27 - 0 ) x 3

31.      81 - 4 + 5 x 10 = işleminin sonucu nedir?

            a) 128                         b) 22                       c) 27                         d) 83

32 .      "Altı milyon altı bin on altı" sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

            A) 66000016             B) 6600016            C) 6006016            D)6060106

33.      "abc"  birbirinden farklı rakamlardan oluşan üç basamaklı doğal sayısında "a" en az kaç olur?

            a) 0                              b) 9                              c) 1                              d) 2

34.      Aşağıdaki sayı gruplarından hangisinin toplamları 16 ve çarpımları 0 (sıfır) dır?

            a) 7, 9, 0                      b) 9, 5, 2                      c) 8, 7, 1                      d) 10, 5, 0

35.       Ardışık beş doğal sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

            a) 2                              b) 3                               c) 4                              d) 5

36.      Dört basamaklı ab8c sayısında  8 in sayı değeri 5 artırılınca  a nın sayı değeri 1 artıyor. Buna göre b  nin sayı değeri kaçtır?

            a) 6                              b) 7                               c) 8                              d) 9

37.       Aralarında 6'şar sayı fark bulunan üç sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

            a) 3                              b) 6                              c) 9                              d) 12

38.       Rakamların sağdan itibaren üçerli gruplarının her birine ne isim verilir?

            a) Basamak                b) Bölük                     c) Sayı değeri             d) Bağıl değer

39.       209483 sayısındaki 9'un basamak değeri kaçtır?

            a) 9                               b) 900                         c) 90                           d) 9000

40.      İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayı çarpıldığı zaman elde edilebilecek en büyük sayı kaçtır?

            a) 991                    b) 999                   c) 891                    d) 900

[ ANA SAYFA ]  [ BTMK ]  [THE ENGLIS SCHOOL ]   [ EV ÖDEVLERİ ]    [ DERS ANLATIMI ]   
[ YAŞINI HESAPLA ]
   [ TEST SORULARI ]    [ YILLIK ŞEMA ]  [ OYUNLAR ]  
[ BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ]     

[ Müzik ve Kıbrıs Düğünleri ]  [ Çağıl'ın Resimleri ]  [ Çağıl'ın Oyunları ]  [ Şarkı Sözü ]