Make your own free website on Tripod.com

DERSSSSMARRRRKET

GERİ

SESLİ HARFLER ve B.Ü.U.K  - 1


1 .         Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hem kalın hem de ince ünlü harf vardır?

            A) Öğretmen            B) Bağcı                     C) Kalabalık                D) Kardeş

2 .         Aşağıdaki kelimelerden hangisindeki ünlü harflerin tümü ince ünlüdür?

            A) Gemikonağı        B) Karatahta                C) Gezginci                 D) Galibiyet

3 .         Aşağıdaki kelimelerden hangisindeki ünlü harflerin tümü kalın ünlüdür?

            A) Sabahtan            B) Mermer                   C) Sarılık                    D) Köylüler

4 .         Aşağıdaki harflerden hangisi alfabemizin ikinci sesli harfidir?

            A) a                         B) b                            C) e                           D) ü

5 .        " canavar, taksi, Cemal, para, perakente, gezinmek, değirmen, domates " sözcüklerinden kaç
             tanesi BÜUK'na uymaz?

             A) 4                         B) 5                            C) 6                          D) 3

6 .         Aşağıdaki harflerden hangisi alfabemizin son sesli harfidir?

            A) a                        B) b                            C) e                             D) ü

7 .         Alfabemizde kaç tane sesli harf vardır?

            A) 8                       B) 19                          C) 29                          D) 21

8 .         Alfabemizde kaç tane sessiz harf vardır?

            A) 8                        B) 29                         C) 11                          D) 21

9 .         Alfabemizdeki sesli harflerin kaç tanesi kalın seslidir?

            A) 8                        B) 4                           C) 21                          D) 6

10.        Alfabemizdeki  sesli harflerin kaç tanesi ince seslidir?

            A) 8                        B) 11                         C) 4                             D) 21

11.        Alfabemizde kaç tane sessiz harf vardır?

            A) 8                        B) 11                         C) 4                             D) 21

12.        Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kalın sesli harfler gösterilmektedir?

            A) a, ı , o, u             B) e, i, ö, u                C) a, i, o,ö                   D) e,i,ö,ü

13.        Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ince sesli harfler gösterilmektedir?

            A) a, ı , o, u             B) e, i, ö, u                 C) a, i, o,ö                   D) e,i,ö,ü

14.        Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sesli harflerimizin tümü gösterilmektedir?

a) a, e, ı, i                                                   b) e, i, ö, ü

            c) a, e, ı, i, e, ü, o, ö, u                                d) o, a, ı, u

15.        "Cincik boncuk erken satılır, inci, mercan geç satılır." atasözünde kaç tane kalın, kaç tane ince
             sesli harf vardır?

            A) 9 – 8                  B) 10 – 8                   C) 8 – 9                      D) 7 – 8         

16.        Seslerin yazıdaki işaretlerine ne denir?

a) Harf                    b) Ses                        c) Alfabe                     d) Yazı

17.        Aşağıdaki sözcüklerden hangisi BÜUK’na uyar?

a) Limonata             b) Deney                   c) Feribot                     d) Tarih

18.        Aşağıdaki sözcüklerden hangisi BÜUK’na uymaz?

            a) Lamel                  b) Dere                     c) Fahuk                      d) Hamarat

19.        Sözcüklerin, BÜUK’na uygunluklarını bazan ekler hangi seçenekte gösterilmiştir?

            a) -se, -şe, -he, -fe                                    b) -i, -e, -de, -den

            c) -ler, -lar                                                 d) -yor, -ken, -ki, -leyin, -daş, - imtrak

20.        Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde BÜUK aranmaz?

            a) Koş                    b) Koşu                       c) Koşucu                    d) Koku

21.       “Davetiye” kelimesinde sırayla kaç tane kalın, kaç tane ince ünlü harf vardır?

            a) 1 – 1                   b)  1  - 3                     c) 1 – 2                      d) 2 – 1

22.       Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı bir kelime vardır ?

a) Eve gelirken bana yemiş al.                     b) Bahçemizdeki güller açtı.

            c) Sakla samanı gelir zamanı.                      d) Sınıfın odasının camlarını kırmışlar.

23.       “ Babam ve ben yürüyüşe gidiyoruz.”cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kelime hangisidir?

            a) Babam                 b) Ben                        c) Ve                          d) Gidiyoruz

24.       Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesli harflerle ilgili kurala uygun değildir?

            a) Kulacık                b) Mera                      c) Geceleyin                d) Karantina

25.        Aşağıda verilenlerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

            a) Ablalarım             b) Gönyeli                   c) Okullar                    d) Macera  

26        Aşağıdaki kelimelerden hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur?

            a) Muhtar                b) Sinema                   c) Yenişemediler           d) Yokuş

27.       Hangi sözcük “-iyor” ekini aldığı zaman BÜUK’na uygunluğu bozulur?

            a) Kes                     b) Koş                       c) Yat                          d) Yaz

28.       Hangi cümlede BÜUK’na aykırı bir sözcük yoktur?

            a) Pazartesi günleri geç kalkarım.

            b) Her akşam çantamı düzenlerim.

            c) Bakımevindeki yaşlılara acıdım.

            d) Derslerime düzenli çalışırım.

29.       “ Gaziveren, kitap, boğaz, kalemlik, karga, zepra, mutfak ” sözcüklerinden kaç tanesi BÜUK’na uyar?

            a) 7                        b) 4                             c) 3                             d) 1

30.       Aşağıdaki eklerden hangisi sözcüklerin BÜUK’na uygunluklarını bozmaz?

            a) –ken                  b) –de                         c) –ki                          d) –leyin