Make your own free website on Tripod.com

DERSSSSMARRRRKET

GERİ

İLERİ

                                                          HECE


      Ağzımızın bir hareketi ile çıkan ses veya ses topluluğuna hece denir.
      Bir sözcüğü, her hecesinde bir sesli harf olacak şekilde seslendirmeye 
veya yazmaya heceleme denir.


Örnek:
  badana  = ba - da - na
               sabah     = sa - bah
               dilbilgisi  = dil - bil - gi - si   


Türkçe'de altı çeşit hece vardır.

1 . Bir sesli harften oluşan heceler: -a, -ı, -o, -u, -e, -i, -ö, -ü

2 . Bir sessiz, bir sesli harften meydana gelen heceler: -ce, -le, -me 

3 . Bir sesli, bir sessiz harften oluşan heceler: -es, -ak, -al, -as, -at

4 . Bir sessiz, bir sesli ve bir sessiz harften meydana gelen heceler: 
     -bal, -kal, -sal, -ses


5 . Bir sesli ve iki sessiz harften meydana gelen heceler: -est, -ast,  
     -üst, -ört, -alt


6 . Bir sessiz, bir sesli ve iki sessiz harften meydana gelen heceler: 
     -dört, -dert, -sert, -kurt, -türk, -mert


NOT:

* Her hecede mutlaka bir ünlü harf bulunur.
* Bir hecede en az bir, en çok dört harf vardır.
* Bir sözcükteki hece sayısını bulmak için ünlü harflerini 
   sayarız.
* Sesli harf ile biten hecelere açık hece, sessiz harf ile 
    biten hecelere ise kapalı hece denir.

ÖRNEK: kalabalık = ka + -la + -ba + -lık
                                        açık hece      kapalı hece


 

DİL ve DİLBİLGİSİ | HARFLER  | HECE  | ULAMA  | HECE DÜŞMESİ KAYNAŞMA | EKLER ve YAPISINA GÖRE SÖZCÜKLER   
ANLAM ÖZELLİĞİNE GÖRE SÖZCÜKLER | ÖZLÜ SÖZLER | İSİM  | İSİM TAMLAMALARI  | SIFAT  | ZAMİR  | FİİL