Make your own free website on Tripod.com

DERSSSSMARRRRKET

GERİ

SESSİZ HARFLER ve ÖZELLİKLERİ


1.       "Kitaplarınızı çıkarınız." Cümlesindeki sert süreksiz ünsüz
           harfler hangileridir?
         
           a) k, t, p, ç           b) k, t, p, n            c) k, t, r, z                 d) p, ç, t, z  

2.       "Çöpleri çöp kutusuna atınız." cümlesinde kaç tane sert süreksiz ünsüz
           harf vardır?

          
a) 10                   b) 7                        c) 8                          
d) 9

3.         Aşağıdaki seçeneklerde verilen harflerden hangisinin tamamı ünlü
            harflerdir?
            

            a) a, e, m, n, p, u, o, r                      b) o, ö, u, v, n, i, u, ü               
            c) a, e, ı, o, z, u, ö, ü                        d) a, e, o, ö, ü, u, ı, i

4.        “Konuşmada kullanılan seslerin yazıdaki  işaretlerine.......denir.”

            a) Alfabe       
   b) Sözcük              c) Harf                   d) Kelime

5.        " Okula her zaman erken giderim." cümlesinin hangi kelimesinde sürekli  sert  ünsüz harf vardır?

a) Okula            b) Zaman                c) Her                     d) Giderim 

6.        Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz harf yoktur?

           a) Bunların         b) Baltası               c) Kaçıyor               d) Çalışır

7.       "Kaç kilo şeker alayım?" cümlesinde kaç tane süreksiz sert ünsüz harf vardır? 

a) 1                    b) 2                        c) 3                          d) 4 

8.        Aşağıdaki ünsüz gruplarından  hangisi Türkçe kelimelerin sonunda bulunmaz? 
   

a) f, h ,s, ş        b) c, k, p, t             c) b, c, d, g              d) r, v, y ,z 

9.        Aşağıdaki seçeneklerde yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

           a) Türkçe kelimelerin başında iki ünsüz harf yan yana bulunamaz.
           b) "U" harfi kalın sesli bir harftir.
           c) " Mektup " kelimesinde üç tane sert süreksiz ünsüz harf vardır.
           d) Türkçe sözcüklerin sonlarında süreksiz yumuşak harf  ( b, c, d, g ) bulunabilir.

10.      Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert süreksiz ünsüz harf vardır?

           a) Giyecek          b) Cümle               c) Sabah                 d) Yasa

11.     Alfabemizin on dokuzuncu harfi hangisidir?

          a) o                       b) ö                         c) p                          d) r

12.     Alfabemizde "K" harfinden iki harf sonra gelen harf hangisidir?

          a) i                        b) m                        c) n                           d) ş

13.     "İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir." atasözünde ünsüz harfle
           başlayan kaç tane kelime vardır? 
          
           
a) 1                      b) 2                          c) 3                         d) 4

14.      Süreksiz yumuşak harfler hangileridir?

           a) g, d, b, c         b) r, m, n, y              c) m, y, z, l             d) b, c, j, m

15.      Hangi kelime sert ünsüz harfle başlayıp sert ünsüz harfle bitmiştir?

           a) Mayıs              b) Şubat                  c) Haziran             d)Temmuz

16.      Hangi kelime sürekli sert ünsüz harfle başlamıştır?

           a) Taka               b ) Masal                 c) Soba                 d) Zamir

17.      Alfabemizin tam ortasındaki harf hangisidir?

  a) K                    b) M                          c) L                        d) N

18.       " b, c, d, g " harflerine ne isim verilir?             

          
a) Sert süreksiz harfler                c)Sert sürekli harfler  
         c) Yumuşak süreksiz harfler         d)Yumuşak sürekli harfler


19 .      "Babam mutfaktan çıktı ve kapıyı yavaşça kapattı." cümlesinde ikinci
             ünsüz sertleşmesi olan sözcük hangisidir?

             a) Çıktı              b) Mutfaktan      c) Yavaşça            d) Kapattı

20 .      Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde yumuşak  sessiz sertleşmesi 
            
olmamıştır?

            a) Ocakta yemek pişiyordu.         b) Atları görünce hemen geldi.
            c) Çöpçü, yerleri süpürüyordu.    d) Arılar her çiçekten bal alır.

21 .      Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yumuşak sessizlerin sertleşmesi vardır?

            a) sokaklar       b) kitaptaki           c) defterde             d) çiçekler

22 .     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşak  sessiz harflerin sertleşmesi 
            yoktur?
          

           
A) Dikkat et, elindeki bıçak çok keskin.
            B) Bir öykü kitabı okuyorum
            C) Dayımların arabası uzaktan göründü.
            D) Sabahtan itibaren Türkçe dersine gireceğiz.

23.      Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessiz yumuşaması vardır?

a) akı                   b) tarağı               c) kaşıkta                 d) görücü

24 .     Aşağıdaki  kelimelerin hangisinde yumuşak sessiz sertleşmesi  olmamıştır?

           a) görücü             b) açtı                  c) somurtkan            d) sınıftan

 
25 .      Aşağıdaki  kelimelerin hangisinde yumuşak sessiz sertleşmesi 
           
olmamıştır?

            a) sınıfça            b) kitaptan           c) suskun                    d) evde

26 .     Aşağıdaki  kelimelerin hangisinde yumuşak sessiz sertleşmesi  olmamıştır?

            a)ağaçta            b) çatıda               c) sokaktan               d) dolapta

27 .     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessiz yumuşamasına örnek  yoktur?

a) Ekinleri biçmek için tarlaya gittiler.
b) Çiçeği dalında severim.
c) Ağacımız kısa zamanda yeşerdi.
d) Babam kalbinden rahatsızlanmış.
 

28.         Aşağıdaki kelimelerin sonuna  sesli  harfle  başlayan bir ek getirildiğinde kaç 
tanesinin sonundaki  sert sessiz harf yumuşar?

( saç, ayak, yat, kurt, süt, kitap, çorap )

a) 4                     b) 3                      c) 6                           d) 7

29.         Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?

           a) yurt                 b) sevince           c) çorab                d) araç

30.      Hangi cümledeki altı çizili kelimede ünsüz yumuşaması vardır?

            a) Uçağa binmekten korkuyorum.
            b) Buna milletçe sevindik.
           
c) Eti hangi kasaptan aldın.
           
d) Çocuklar topu bahçeye kaçırdılar.

31 .       " Babama yardım etmek zorundayım." Cümlesinde kaç tane ünlü harf
              vardır?
                      
             
a) 10                      b) 11                      c) 12                      d)13 

32 .        "Şarkı söyledik." Cümlesinde kaç tane ünsüz harf vardır?

              a) 6                        b) 7                        c) 8                        d) 9

33 .        "Kitaplarınızı açınız." Cümlesindeki sert süreksiz ünsüz harfler
               hangileridir?

               a) k ,t, p, ç            b) k, t, r, z              c) k, t, p, n             d) p, ç, t, z

34 .        "Çöpleri yerlere atma !" cümlesinde kaç tane sert süreksiz ünsüz harf
                vardır?

             
             
a) 1                        b) 2                        c) 3                        d) 4

35 .         Aşağıdaki seçeneklerde verilen harflerden hangisinin  tamamı ünlü
                harflerdir?

              a) a, e, m, n, p, u, o, r                         b) o, ö, u, v, n, i, u, ü          
             
c) a, e, ı, o, z, u, ö, ü                           d) a, e, o, ö, ü, u, ı, i

36 .        “Konuşmada kullanılan seslerin yazıdaki karşılıklarına………..denir.”  
               
              a) Alfabe             b ) Sözcük              c) Harf                    d) Şive

37 .       "İşime her zaman vaktinde giderim." cümlesinin hangi kelimesinde sert
   süreksiz ünsüz harf vardır?
 

 a) İşime               b) Zaman                 c) vaktinde            d) Giderim

38 .     Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert ünsüz harf yoktur?

a) Onların             b) Tatlısı                    c) Havlusu              d) Çalışıyor

39 .      "Paraya ihtiyacın var mı?" cümlesinde kaç tane süreksiz sert ünsüz harf vardır?                                                                                                                                 
 a) 1                      b) 2                          c) 3                         d) 4

40.       Aşağıdaki ünsüz gruplarından  hangisi Türkçe kelimelerin sonunda
            bulunmaz?   
          
           
a) f,h,s,ş               b) c,k,p,t                  c) b,c,d,g               d) r,v,y,z 


41.      Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert süreksiz ünsüz harf vardır?

           a) Yiyecek           b) Cümle                 c) Sabah                d) Masa


42.      Alfabemizin on dokuzuncu harfi hangisidir?

           a) o                      b) ö                         c) p                          d) r

43.       Alfabemizde "K" harfinden üç harf önce gelen harf hangisidir?

            a) i                     b) m                        c) ı                           d) j

44.       "İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir." atasözünde ülü  harfle
             başlayan kaç tane kelime vardır?             
            
            a) 1                    b) 2                        c) 3                           d) 4

45.       
Hangisi Türkçe sözcüklerin sonunda bulunur?

            a) B                    b) C                       c) D                          d) Ç

46.       Hangi kelime sert ünsüz harfle başlayıp sert ünsüz harfle bitmiştir?

            a) Mayıs             b) Şubat               c) Haziran                d) Temmuz

47.       Hangi kelime yumuşak ünsüz harfle başlamamıştır?

            a) Salon            b) Masa                c) Yakıt                     d) Zaman

48.        Alfabemizin 1. , 28.  ve yine 1. harflerini sıra ile birleştirdiğimizde hangi 
              sözcük oluşur?

            a) Aza                  b) Ara                   c) Aya                     d) Ama

49.        Seslerin yazıdaki işaretlerine ne denir?

            a) Harf                  b) Dil                    c) Hece                  d) Konuşma

50.       "b, c, d, g" harflerine ne isim verilir?

            a) Sert sürekli harfler                      b) Sert süreksiz harfler
            c) Yumuşak sürekli harfler              d) Yumuşak süreksiz harfler