Make your own free website on Tripod.com
DERSSSSMARRRRKET
GERİ İLERİ

                                                   SAYILAR - 1


1 .        8, 9, 5, 4 rakamlarının her birini birer kez kullanmak koşulu ile yazılabilecek 4 basamaklı kaç değişik vardır?

            A) 18                          B) 24                       C) 6                       D) 10

2 .       5, 0, 3, 2 rakamlarının her birini birer kez kullanmak koşulu ile dört basamaklı kaç
           değişik sayı yazılabilir?

            A) 18                          B) 6                        C) 24                      D) 10  

3 .       1, 0, 5 rakamlarının her birini birer kez kullanmak koşulu ile üç basamaklı kaç değişik
            sayı yazılabilir?

            A) 1                         B) 2                         C) 3                        D) 4

4 .       1, 5, 7 rakamlarının her birini bir defa kullanmak koşulu ile yazılabilecek üç basamaklıen büyük doğal sayı kaçtır?

            A) 157                   B) 517                      C) 751                    D) 571

 

5 .        Mutlak değerleri toplamı 11 olan kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır?

            A) 6                        B) 8                          C) 10                       D) 11


6 .        Doğal sayılar kümesinde olup da sayma sayıları kümesinde olmayan eleman
             aşağıdakilerden hangisidir?

            A) 2                        B) 1                           C) 5                         D) 0

7 .        78 »»»»» 56
86 »»»»» 48                       
23 »»»»» 6
29 »»»»» ?       Sıralamasında "?" yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

            A) 81                      B) 85                        C) 75                        D) 18

8 .        " 14, 6, 12, 9, 10, 12, 8, 15, 6, A, B " sıralamasında sayılar belli bir kurala göre sıralanmıştır. Buna göre " A " yerine hangi sayı gelmelidir?

            A) 4                        B) 18                        C) 28                       D) 14


9 .        DM + DM + DM + 12 = 138 ise DM =?

            A) 42                      B) 24                        C) 46                       D) 50

10 .      " A, B, C "nin herbiri bir basamaklı doğal sayı olduğunda " A > B  ve C < B "  koşuluna uygun olan üç basamaklı en büyük doğal sayı hangisidir?

            A) CBA                  B) ABC                     C) ACB                 D) CAB

11 .      İki basamaklı dört büyük doğal sayı ile iki basamaklı en büyük çift doğal sayı arasındaki fark kaçtır?

            A) 10098              B) 902                        C) 9901                  D) 1000

12 .      9, 1, 8 rakamlarının her birini bir defa kullanmak koşulu ile yazılabilecek üç basamaklı
             en büyük tek doğal sayı ile en  büyük çift doğal sayının farkı kaçtır?

             A) 0                     B) 693                         C) 1899                   D) 63

13.       Aşağıdaki sayılardan hangisi  " bir milyon üç bin üç " tür?

            A) 10003003      B) 1003003                C) 1030003             D) 130003


14.       " Yüz milyon yüz bin yüz bir " sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

             A) 1001001        B) 10010001             C) 100100101         D) 10010010  


15.       " 136980745 " sayısında kaç tane yüzlük vardır?

             A) 5                      B) 7                             C) 9                          D) 4


16.       Sayı değerleri toplamı 5 olan kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır?

             A) 3                     B) 4                             C) 5                           D) 6        


17.       9 < a eşitsizliğinde “a” yerine gelebilecek en büyük sayı kaçtır?

             A) 12                   B) 11                          C) 10                        D) 13

18.       " 20984567658 " sayısının binler bölüğünde aşağıdakilerden hangisi vardır?

             A) 658                B) 676                        C) 765                       D) 567


19.        " 1294870 " sayısında "9" rakamının basamak değeri kaçtır?

              A) 90                 B) 900                         C) 9000                   D) 90000 

20.        19 < a ÷ 5 eşitsizliğinde “a” yerine gelebilecek en küçük sayı kaçtır?

               A) 120                B) 140                        C) 100                      D) 160

 

21.        Aşağıdaki sayılardan hangisi iki tek sayının toplamı olamaz?

               A) 15                    B) 6                            C) 7                          D) 8

22.         a + 3 > 9 x 2 eşitsizliğinde “a” yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?

               A) 16                  B) 17                         C) 18                       D) 14

23.        " 1294870 " sayısında "8" ile "4" ün basamak değerleri toplamı kaçtır?

             A) 4080              B) 40800                   C) 408                     D) 4800


24.        " 5671324 " sayısında bulunan "7" ve "2" rakamlarının basamak değerleri farkı
              kaçtır?

              A) 70020           B) 69980                  C) 699980               D) 69988


25.         " 573a42 " ve " 879a5 " sayısındaki "a" rakamlarının basamak değerleri çarpımı 4000
              olduğuna göre "a" rakamı aşağıdakilerden hangisidir?

              A) 0                    B) 1                           C) 2                            D) 3


26.       " 20406079 " sayısındaki onluk ve birliklerin toplamı kaçtır?

              A) 15                  B) 16                        C) 13                          D) 10


27.         " 391847506 " sayısında bulunan " 7 " rakamının basamak değeri ile " 5 " rakamının
              mutlak değeri çarpımı kaçtır?

              A) 35                 B) 3500                   C) 350                        D) 35000


28.        "Üç yüz beş milyon üç yüz beş bin beş" sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden
              hangisidir?

              A) 3053050005                                 B) 305305005
              C) 30530505                                     D) 3053055029.       12 .... 36  sıralamasında “... ” yere  hangi işareti koymamız en uygun olur?

             A) >                    B) =                            C) <                           D) ø

30.      " Yedi yüz on sekiz bin kırk iki " sayısının çözümlenişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

            A) ( 7 x 10000 ) + ( 1 x 1000 ) + ( 8 x 100 ) + ( 4 x 10 ) + ( 2 x 1 )

            B) ( 7 x 100000 ) + ( 8 x 10000 ) + ( 4 x 100 ) + ( 2 x 10 )

            C) ( 7 x 10000 ) + ( 8 x 1000 ) + ( 4 x 100 ) + ( 2 x 1 )

            D) ( 7 x 100000 ) + ( 1 x 10000 ) + ( 8 x 1000 ) + ( 4 x 10 )  + ( 2 x 1 )

 

31.      Onlar basamağı 5 olan en büyük ve en küçük üç basamaklı sayıların farkı kaçtır?

            A) 806                   B) 807                       C) 808                       D) 800

32.      Aynı rakamla yazılan iki basamaklı kaç sayı vardır?

            A) 10                     B) 9                             C) 8                          D) 90

33.      1000 sayısını onluk sayma sisteminde elde edebilmemiz için  6 yüzlük, 6 onluk ve 6 birlik sayısına hangi sayı eklenmelidir?

            A) 4 yüzlük, 10 onluk ve 10 birlik           B) 4 yüzlük, 4 onluk ve 4 birlik

           C) 3 yüzlük, 3 onluk ve 4 birlik                 D) 4 yüzlük, 4 onluk ve 10 birlik

 

34.      2, 5, 7, 9 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük dört basamaklı sayıların toplamı kaçtır?

            A) 12331             B) 11331                     C) 12231                 D) 12332

 

35.       3695 rakamlarını oluşturan  rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

            A) 3695               B) 24                           C) 3000                    D) 23

36.      Onluk sayma düzeninde sayıları yazmak için kaç tane rakam kullanılır?

            A) 9                       B) 5                             C) 10                        D) Sonsuz

37.       Aşağıdakilerin hangisi onluk sayma düzeninin özelliklerinden biri değildir?

            A) Onluk sayma düzeninde basamaklar on kat on kat büyür ve küçülür.

            B) Onluk sayma düzeninde en küçük basamak onlar basamağıdır?

            C) Onluk sayma düzeni basamak ve bölüklerden oluşur.

            D) Onluk sayma düzeninde her basamak kendinden önceki basamaktan 10 defa büyüktür.

38.       12465 sayısındaki 2 ve 4 rakamlarının yerleri değiştirilirse sayı ne olur?

           A) Sayı 1800 azalır.                                 B) Sayı 1800 artar.

         C) Sayı 600 azalır.                         D) Sayı 600 artar.


39.       Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu  yanlıştır?

            A) 12008502            = On  iki  milyon sekiz  bin  beş  yüz  iki             
           
B) 304802                = Otuzdört  bin sekiz  yüz  iki
            C) 17508644            = On yedi milyon beş yüz  sekiz bin altı  yüz  kırk  dört
            D) 3001                     = Üç bin  bir

40.       Hagi  sayıda  ( 9 x 100 )  vardır?

          A) 9094               B)90905              C) 919021             D) 9030699

 


[ ANA SAYFA ]  [ BTMK ]  [THE ENGLIS SCHOOL ]   [ EV ÖDEVLERİ ]    [ DERS ANLATIMI ]   
[ YAŞINI HESAPLA ]
   [ TEST SORULARI ]    [ YILLIK ŞEMA ]  [ OYUNLAR ]  
[ BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ]     

[ Müzik ve Kıbrıs Düğünleri ]  [ Çağıl'ın Resimleri ]  [ Çağıl'ın Oyunları ]  [ Şarkı Sözü ]