Make your own free website on Tripod.com
DERSSSSMARRRRKET
GERİ

                                                          SAYILAR -  3


1 .       a > 9 + 2 eşitsizliğinde “a” yerine en küçük hangi sayıyı yazabiliriz?

            A) 11                         B) 12                          C) 13                        D) 14  

2 .       0, 2, 3, 4 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük tek sayı ile en küçük çift sayının toplamı kaçtır?

            A) 6237                      B) 6507                   C) 6246                   D) 6354

3 .       9, 2, 1, 5 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en küçük çift sayı ile en küçük tek sayı arasındaki fark kaçtır?

            A) 303                        B) 33                        C) 333                     D) 2851

4 .      260062206  sayısının okunuşu hangi seçenekte doğrudur?

          A) Yirmi altı milyon altmış iki bin iki yüz altı.

          B) İki yüz altmış milyar altmış iki bin iki yüz altı.

          C) İki yüz altmış milyon altmış iki bin iki yüz altı.

          D) İki yüz altmış milyon altı yüz yirmi iki  bin altı.

 

5 .      497 sayısındaki rakamların bağıl değerleri toplamı ile basamak değerleri toplamı arasındaki fark kaçtır?

A) 479                    B) 477                  C) 517                  D) 510

6 .      9560583 sayısında kaç tane yüzlük vardır?

          A) 60583               B) 170                   C) 9560                D) 95605

7 .      Yüzler basamağı 8, birler basamağı 2 olan en büyük dört basamaklı sayının sayı
 ve basamak değerleri toplamı kaçtır?
         

          A) 9921                 B) 9920                  C) 9925                 D) 9902

8 .      Aşağıdaki sayılardan hangisi ardışık iki tek sayının toplamı olabilir?

         A) 52                    B) 63                      C) 171                    D) 75

9 .     Sayı değerleri toplamı 13 olan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?

A) 6                      B) 7                         C) 8                        D) 13

 

10.     8 – 4 – 10 – 6 – 12 – ?  

Yukarıdaki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Aynı kurala göre" ? " olan yere kaç gelmelidir?

          A) 16                    B) 8                         C) 24                      D) 4

 

11.      3 *  5 >>> 16              Yandaki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir.

          6 *  4 >>> 20              Aynı kurala göre “ ?”  olan yere kaç gelmelidir?

          2 *  2 >>> 8

          5 *  2 >>> ?

          A) 14                    B) 15                         C) 22                     D) 20

12.       “Yetmiş milyon yetmiş bir bin on yedi ” sayısı aşağıdakilerden hangisidir ?

             A) 707117                 B) 70071017                 C) 7071000017         D) 707100017      

13.       1269057 sayısında bağıl değeri en büyük olan rakam hangisidir ?

             A) 1                             B) 2                               C) 5                             D) 0

14.        8 , 7 , 9 , 8 , 10 , 9 , 11 , ? , ?      sayıları belli bir kurala göre yazılmıştır. Aynı kurala göre
            
             "
? , ? "   sayıları sıra ile kaçtır?
 
             
            
A) 11 ; 11                  B) 10 ; 8                        C) 10 ; 12                   D) 14 ; 12                             


15
.        Aşağıdaki  sayılardan   hangisini " Üç yüz bin yüz bir " dir?

             A) 30010001           B) 3001011                   C) 3010001                 D) 300101 

16.        37349805   sayısında  " 7 " rakamının  bulunduğu  basamağın  adı  nedir?

             A) Milyonlar            B) Onbinler                  C) Yüzbinler               D) Milyarlar

17.        Dört  basamaklı en  büyük  sayı  ile  üç  basamaklı  en  küçük  sayı  arasındaki  fark
            
kaçtır?

             A) 9899                    B) 9889                         C) 10000                     D) 9880

18.        98456  sayısında  kaç  tane  yüzlük  vardır?

             A) 98                         B) 984                           C) 9845                       D) 98456

19.        Sayma sayıları kümesinin en küçük elemanı ile doğal sayılar kümesinin en küçük
             elemanı arasındaki fark kaçtır?

           
  A) 0                           B) 1                                C) 2                              D) 3
            

20.       Doğal sayılar kümesinde olup da sayma sayıları kümesinde olmayan hangisidir?         

            A) 3                             B) 2                              C) 1                              D) 0


21.      2 sayının toplamı 34'tür. Bir tanesinin 5 katı 70 ise diğeri kaçtır?

            a) 24                            b) 14                            c) 20                             d) 10

 

22 .     AA + AA + AA + 7 = 139 işleminde "AA" sayısı kaçtır?

            a) 44                           b) 33                           c) 22                             d) 43

 

23.      ( 3 x10000 + 5 x ? ) = 30500 eşitliğinin sağlanması için "?" yerine hangisi gelmelidir?

            a) 10                          b) 100                         c) 1000                         d) 1

24.      Üç basamaklı en küçük tek sayı ile en büyük çift sayının toplamı kaç eder?

           a) 999                          b) 1099                         c) 1098                      d) 998

25.      654089 sayısında, 8 ve 4 rakamlarının yerleri değiştirilirse sayının değeri ne kadar artar?

            a) 3906                       b) 3960                         c) 3060                       d) 3600

27.      56023 sayısında "6" rakamının basamak değeri hangisidir?

            a) 600                         b) 6000                         c) 60000                      d) 6

28.      Ardışık beş doğal sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

           a) 2                              b) 3                                c) 4                              d) 5

29.      Dört basamaklı ab8c sayısında  8 in sayı değeri 5 artırılınca  a nın sayı değeri 1 artıyor. Buna göre b  nin sayı değeri kaçtır?

            a) 6                              b) 7                              c) 8                              d) 9

30.      Aralarında 2'şer sayı fark bulunan üç sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

           a) 3                              b) 6                               c) 9                              d) 4

 

31.       Bir sayıda bulunan rakamların, sağdan itibaren üçerli gruplarının her birine ne isim verilir?

            a) Basamak               b) Bölük                       c) Sayı değeri             d) Bağıl değer

 

32.       586 sayısındaki 8'in basamak değeri kaçtır?

            a) 8                              b) 800                         c) 80                              d) 86

33.      İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayı çarpıldığı zaman elde edilebilecek en büyük sayı kaçtır?

            a) 991                          b) 999                         c) 891                             d) 900

34.        325'ten başlayıp üçer üçer 7 defa sayarsak hangi sayıya geliriz?

           a) 340                   b) 343                     c) 346                       d) 349


35.        Aşağıdakilerden hangisi bir yönü ile diğerlerinden farklıdır?

           a) 978                  b) 947                      c) 149                      d) 189


36.        İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir  sayının çarpımı en çok kaç olabilir?

             a) 991                        b) 999                          c) 891                                A) 900

37.        Aşağıdakilerden hangisi rakam değildir?

            A) 10                           B) 9                              C) 8                                     D) 7


38.      İki basamaklı en küçük ve en büyük sayı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
           verilmiştir?

            a) 11 – 90                    b) 11 – 99                    c) 10 – 90                         d) 10 – 99

39.      Mutlak değerleri toplamı 9, mutlak değerleri çarpımı 14 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

            a) 54                            b) 45                            c) 36                                     d) 27

40.      27, 45, 36, 78 sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

           a) 27 < 36 < 78 < 45                                           b) 78 > 45 > 36 > 27

            c) 27 < 45 < 36 < 78                                           d) 78 > 36 > 45 > 27  


[ ANA SAYFA ]  [ BTMK ]  [THE ENGLIS SCHOOL ]   [ EV ÖDEVLERİ ]    [ DERS ANLATIMI ]   
[ YAŞINI HESAPLA ]
   [ TEST SORULARI ]    [ YILLIK ŞEMA ]  [ OYUNLAR ]  
[ BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ]     

[ Müzik ve Kıbrıs Düğünleri ]  [ Çağıl'ın Resimleri ]  [ Çağıl'ın Oyunları ]  [ Şarkı Sözü ]